HOME > TAMRON > 액세서리


Tamron Front Cap
판매가격 12,000
8,640원
SP포인트250원 적립
원산지 Japan/China/Philippines
제조사 TAMRON
구경 :
총 금액 :

품명 및 모델명 Front Cap
KCC 인증 필 유무 인증 대상 아님
출시년월 2003/01
수입자 썬포토㈜
제조국 일본/중국/필리핀
크기, 무게 49mm : Ø52 X 10mm / 10g
52mm : Ø56 X 10mm / 11g
55mm : Ø60 X 10mm / 12g
58mm : Ø62 X 10mm / 13g
62mm : Ø66 X 10mm / 15g
67mm : Ø73 X 10mm / 17g
72mm : Ø77 X 10mm / 20g
77mm : Ø83 X 10mm / 23g
82mm : Ø88 X 10mm / 24g
86mm : Ø93 X 10mm / 29g
품질보증기준 구입일 기준 6개월
A/S 책임자와 전화번호 썬포토 : 02-319-0303, KCR : 02-753-1341