HOME > Metz > 파워팩


Connecting Cable for Power Pack P 76
판매가격 : P 76
원산지 Germany
제조사 Metz

품명 및 모델명 Connecting Cable for Power Pack P 76
KCC 인증 필 유무 인증 대상 아님
출시년월 2005/12
수입자 썬포토㈜
제조국 독일
크기, 무게 V 76 : 60 X 60 X 300mm / 109g
V 54-50 : 30 X 30 X 550 / 108g
V 58-50 : 30 X 30 X 55mm / 115g
품질보증기준 구입일 기준 6개월
A/S 책임자와 전화번호 썬포토 : 02-319-0303, KCR : 02-753-1341